Loomast loobumine

Loomi võetakse vastu äripäeviti kell 9:00 - 18:00 ning eelnevalt peab looma toomine olema telefoni teel kokku lepitud.

LOOMI VÕETAKSE VASTU AINUL TARTU VARJUPAIGA TEENINDUSPIIRKONNAST
(vt avalehel: Omavalitsuste kontaktid)

Loomast loobumine ei ole tasuta, vaid loomaomanik tasub aastal 2024 järgmised kulutused:

  • 49,00 € (14 hoiupäeva eest à 3,50€ päev)
  • parasiiditõrje:
      5,00€ kass
    10,00€ koer
  • 15,00 € vaktsineerimine, kui loomal puudub kaasasolev sellekohane dokument loomaarsti kinnitusega (vaktsineerimine peab olema teostatud vähemalt 10 päeva enne varjupaika saabumist). 
  • 10,00 € kiipimise eest, kui loom saabub KOVist, kus kiipimine on kohustuslik, kuid see on tegemata (näiteks Tartu linn, Tartu vald, jt)

 

TÄHELEPANU!

Tartu Koduta Loomade Varjupaigal pole seaduse poolt pandud kohustust hoida omaniku poolt loovutatud looma 14 päeva.
Juhul, kui loom osutub mittekäsitletavaks/talitatavaks, on agressiivne või tema tervislik seisund ei võimalda tal uut kodu leida, on varjupaigal õigus loom eutaneerida varem, kui 14 päeva.

Tartu Koduta Loomade Varjupaika ei saa anda looma "ajutiselt hoiule" - ehk varjupaik ei toimi loomade hotellina. See on tingitud varjupaiga kõrgendatud riskitasemest - loom võib varjupaigas haigestuda või ta võib saada vigastada.
Varjupaiga uks on 24h lukus seoses esinenud vargusjuhtumitega - sissepääsemiseks tuleb helistada ukse tagant varjupaiga üldtelefonile.

Varjupaiga toetajad:

ma armastan aidata

sternlogo

tartulogo