Alustaja

VANUSEPIIRANGUD

Tartu Koduta Loomade Varjupaiga vabatahtlikuks saab tulla alljärgnevatel tingimustel:

  • kuni 14 aastased lapsed AINULT koos vanematega
  • üle 14 aasta vanused noored koos vanema kirjaliku loaga, kus vanem kinnitab, et ta on teadlik, kus tema laps viibib ja millega tegeleb ning milles peavad sisalduma ka vanema kontaktandmed, et meil oleks võimalus võimalike õnnetusjuhtumite puhul vanemaid koheselt teavitada
  • alates 18.’dast eluaastast vastutab iga vabatahtlik ise oma kohalkäimiste eest

Ülalolevad nõudmised on kehtestatud laste turvalisust silmas pidades. Varjupaik on eelkõige hüljatud loomade asupaik - need loomad võivad olla psüühiliselt ebastabiilsed, nende eelnevast elust ei pruugi varjupaigal olla mingisuguseid andmeid. Mõned neist ei pruugi sallida lapsi, kui väikeseid, imelikke ja harjumatult käituvaid olendeid.

Varjupaiga töötajatel ei ole aega ja võimalust jälgida pidevalt laste tegevust varjupaiga territooriumil - seetõttu ei võta varjupaik laste käitumisest tulenevate võimalike õnnetuste eest vastutust enda kanda.

Noorele inimesele kaasa antav vanemlik luba võiks sisaldada märget siinse teksti läbilugemise kohta.

JUHUVABATAHTLIK VÕI PÜSIVABATAHTLIK?

Varjupaigas võib käia vaid korraks või siduda enda vabatahtlik tegevus varjupaigaga pikemaks ajaks.
Tihti saavad pikaajalistest vabatahtlikest varjupaiga veendunud sõbrad, keda tervitatakse rõõmsalt iga kord, kui nad uksest sisse astuvad ja kellele võib anda ka vastutusrikkamaid ülesandeid.
Meil on ka olemas tagasihoidlik motivatsioonisüsteem pikaajalistele vabatahtlikele. Küsi täpsustavat infot meie administraatori käest kontorist.