Varjupaik

Tartu Koduta Loomade Varjupaik on oma olemuselt munitsipaalne varjupaik, mis pakub varjupaiga teenust lepingute alusel ka linna ümbritsevatele kohalikele omavalitsustele.

Siinsetest alammenüüdest on võimalik leida informatsiooni varjupaiga toimimise erinevate tahkude kohta alates kodanikele ja kohalikele omavalitsustele mõeldud asjaajamisjuhistest kuni lõpetades teabega teiste Eesti varjupaikade kohta.

 

LÜHIÜLEVAADE AJALOOST

Varjupaigast

Linna poolt organiseeritud hulkuvate loomadega tegelemise kohta puuduvad praegu varasema perioodi kohta andmed. Juttude tasemel on teada, et 70.-datel käidi hulkuvaid loomi Tartu linnas püüdmas „külalisesinejate“ poolt Leningradist.

Alates aastast 1977 kuni 1992 kuulus hulkuvate loomadega tegelemine Kommunaalkombinaadi haldusvaldkonda. 1992. aastal loodi munitsipaalettevõte Komre, kus linna haljastuse ja muude linna heakorra tegevustena tegeleti ka hulkuvate loomadega. Loomi hoiti Jaama 143 territooriumil.

1997 ME Komre likvideeriti ning hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine korraldati linna poolt sellest alates riigihankelisele alusele.

1998 tegeles hulkuvate loomadega Spetsialiseeritud Autobaas, asukohaga Vene 36/38, kus paiknes 8 kuuti koerte hoidmiseks. Omanikul oli võimalik oma loomale järele tulla 4 päeva jooksul pärast püüdmist.

Alates 1999.aastast tegeles hulkuvate loomadega Tartu linnas loomaarst Anne Räis. Tema leitud ja suuresti ka organiseeritud on praegune loomade varjupaiga asukoht – endine nõukogude armee sidekeskus aadressil Roosi 91K. A. Räis lõpetas oma tegevuse varjupaigas 31.detsembril 2005.a.

1.jaanuarist 2006 haldas varjupaika Eesti Loomakaitse Selts. Aprillis moodustasid varjupaiga töötajad iseseisva mittetulundusühingu eesmärgiga parandada varjupaiga majanduslikku olukorda ja alates 13.juunist 2006 kuni käesoleva ajani haldabki Tartu Koduta Loomade Varjupaika varjupaiga töötajate poolt loodud mittetulundusühing Assisi Franciscuse Selts.

Lemmikloomade registrist

01.10.1994 – loodi Tartu linnas 1. Eesti linnaregister, kuhu kanti nii koeri kui kasse. Register oli tegev kuni 2015.aasta juulini, mil registri haldamine läks üle Eesti Väikeloomaarstide Seltsi Eesti Lemmikloomaregistrile.

Varjupaiga toetajad:

ma armastan aidata

sternlogo

tartulogo